Номууд

Все жанры Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Яряан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Хэн бороо адханаб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэн зэмэтэйб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэниинь гэмтэйб?

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Хэрмэн яажа үбэлжэдэг бэ?

Автор: Скребицкий Г., Чаплина В.

Хэрмэнэй нөөсэ

Автор: Устинович Н.

Хэрэг бутэбэ

Автор: Дон Цэдэнжаб

Хэһэг мүльһэн дээрэ

Автор: Житков Б.

Хээрэ

Автор: Цыденов Ким