Номууд

Все жанры Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Юртэмсын гурбан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ Яряан Хошоо үгэ Туужа Юрөөл магтаал соло Зүжэг Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Арадай дуун
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Хэн бороо адханаб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэн зэмэтэйб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэнзэ ногоон

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хэниинь гэмтэйб?

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Хэрмэн яажа үбэлжэдэг бэ?

Автор: Скребицкий Г., Чаплина В.

Хэрмэнэй нөөсэ

Автор: Устинович Н.

Хэрэг бутэбэ

Автор: Дон Цэдэнжаб

Хэһэг мүльһэн дээрэ

Автор: Житков Б.

Хээрэ

Автор: Цыденов Ким

Хюмһан

Хяһуур хүн гарзатадаг