Номууд

Все жанры Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Домог түүхэ Яряан Таабари Үльгэр онтохон
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Амитад тухай онтохонууд

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Арадай дуун

Автор: Ошоров Дамнин

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Арсалан

Автор: Чарушин Е.

Арсалан, хулганаан, хүн гурбан

Артист

Автор: Шабаев Николай

Архи

Архи тамхинай хорон тухай

Архигүй түрэ

Автор: Дамбаев Гарма-Доди

Ая ганга

Автор: Лыгденов Александр