Хэнзэ ногоон

Хэнзэ ногоон
Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог