Гэмээ мэдэрэлгэ

Гэмээ мэдэрэлгэ
Автор: Бадмаева Гэрэлмаа