Номууд

Все жанры Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Яряан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Тулгын галнууд

Автор: Жанчипов Булад

Туруутай гү, али һабартай гү?

Автор: Ошоров Дамнин

Тэрэ холын үе

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Улаан тобшо

Автор: Ошоров Дамнин

Унаһан малгайгаа абангүйгөөр...

Автор: Ошоров Дамнин

Ута-Жалгада

Автор: Шабаев Николай

Уулын нарһад

Автор: Жанчипов Булад

Үбһэнэй үеын үдэшэнүүд

Автор: Жанчипов Булад

Үгэдөө хүрэхэ

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Үнэшэдэй үхэл

Автор: Намсарайн Хуса

Хабарай уняар

Автор: Жанчипов Булад

Хадааһан

Автор: Ошоров Дамнин

Харгы

Автор: Цыденов Ким

Хармаан хайшаа хоргодооб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хилээмэн

Автор: Номтоев Цогто

Холын үбэлэй сууряан

Автор: Жанчипов Булад

Холын хүдөөдэ

Автор: Жанчипов Булад

Хониной фермэ дээрэ

Автор: Шойдоков Бадма

Хубсаһандаа гамгүй түнтэгэр

Автор: Намсарайн Хуса

Хурган

Автор: Ошоров Дамнин