Номууд

Все жанры Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Яряан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Хабарай уняар

Автор: Жанчипов Булад

Хадааһан

Автор: Ошоров Дамнин

Харгы

Автор: Цыденов Ким

Хармаан хайшаа хоргодооб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хилээмэн

Автор: Номтоев Цогто

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Холын үбэлэй сууряан

Автор: Жанчипов Булад

Холын хүдөөдэ

Автор: Жанчипов Булад

Хониной фермэ дээрэ

Автор: Шойдоков Бадма

Хубсаһандаа гамгүй түнтэгэр

Автор: Намсарайн Хуса

Хурган

Автор: Ошоров Дамнин

Хуша

Автор: Лыгденов Александр

Хүрьгэн

Автор: Ошоров Дамнин

Хэлэмни аман соогоо...

Автор: Ошоров Дамнин

Хэн бороо адханаб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэн зэмэтэйб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэнзэ ногоон

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хэниинь гэмтэйб?

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Хэрэг бутэбэ

Автор: Дон Цэдэнжаб

Хээрэ

Автор: Цыденов Ким