Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Зүжэг

Зүрхэнэй шарха

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Абари зан

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Нюдэн

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Үгүүлэлгэ

Улаан тобшо

Автор: Ошоров Дамнин

Үльгэр онтохон

Борбилоо Борбилоевич

Автор: Мамин-Сибиряк Д.

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Н.Балдано тухай

Автор: Бальбуров Африкан

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Дамдинжапов Цэрэн-Доржо

Прозаик, публицист

Нимбуев Намжил

Уран зохёолшо

Чойбонов Матвей

Уран зохёолшо

Гомбожапов Тимур

Уран зохёолшо

Халзанов Барас

Уран зохёолшо, кинорежиссер

Цыдендамбаев Чимит

Уран зохёолшо, прозаик

Абидуев Бавасан

Уран зохёолшо, оршуулагша, ниитэ ажал ябуулагша

Осодоев Матвей

Прозаик

Эшэлэл

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ