Номууд

Все жанры Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Яряан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Зээрдэгшэн шоно хоёр

Автор: Бостром А.

Инзуухан. Рассказууд

Автор: Доржиева Гэлэгмаа

Кукуруза

Автор: Шойдоков Бадма

Лоодориин зүүдэн

Автор: Дон Цэдэнжаб

Миисгэй хулгана хоёр

Автор: Ошоров Дамнин

Миисгэйн һахал

Автор: Ошоров Дамнин

Минии шэнээн болоходонь...

Автор: Сультимов Доржо

Мододой арсалдаан

Автор: Ушинский К.

Мойһон

Автор: Ошоров Дамнин

Монсогорхон конфетэ

Автор: Сультимов Доржо

Мориной доктор

Автор: Ошоров Дамнин

Мохоо хайша

Автор: Ошоров Дамнин

Мухаа

Автор: Ошоров Дамнин

Мүльһэн

Автор: Ошоров Дамнин

Мүльһэнэй ябалга

Автор: Шойдоков Бадма

Наадан

Автор: Ошоров Дамнин

Намар

Автор: Соколов-Микитов И.

Намар ойдо

Автор: Надеждина Н.

Наран ба һолонго

Автор: Ушинский К.

Наран үбдэдэг гү?

Автор: Сультимов Доржо