Номууд

Все жанры Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Яряан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Наран һүниндөө унтадаг гү?

Автор: Ошоров Дамнин

Ногоон дээрэ шүүдэр ямар байдаг бэ?

Автор: Толстой Л.

Ногоон кружка

Автор: Номтоев Цогто

Нугаһад

Автор: Ушинский К.

Нүүдэг үүлэн

Автор: Ошоров Дамнин

Нэгэ түхэриг

Автор: Ошоров Дамнин

Нэгэ үдэр

Автор: Цыденов Ким

Ойдо ороһон аадар

Автор: Толстой Л.

Рассказууд

Автор: Ябжанов Балдан

Рассказууд

Автор: Цыдендамбаев Чимид

Рассказууд

Автор: Лубсанов Владимир

Рассказууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Рассказууд

Автор: Дондогой Цэрэн-Дулма

Саадшан ба тэрэнэй хүбүүд

Автор: Толстой Л.

Сасуутан

Автор: Ошоров Дамнин

Саһан доро байрладаг шубууд

Автор: Пришвин М.

Саһанда булагдаһан хүн

Автор: Аксаков С.

Соолго

Автор: Ошоров Дамнин

Таабайн гомдол

Автор: Ошоров Дамнин

Танигдаагүй эдеэн

Автор: Сультимов Доржо