Байминов Шагдар

Шагдар Дашеевич Байминов Түнхэнэй аймагай Түхэреэн нютагта 1926 ондо түрөө. Нютагай һургуули дүүргэһэнэй удаа сэрэгэй албанда ябажа ерээ. 1969 ондо КПСС-эй ЦК-эй дэргэдэхи Хабаровска партийна һургуули журналистикын мэргэжэлээр дүүргээ.

Эдир багаһаа арадай аман зохёолоор һонирхожо, олон тоото шүлэг, дуу, үльгэр, домог болон поэмэнүүдые бэшэнхэй. Тэдэнэй зариманиинь «Түнхэнэй үндэрнүүд» (1972), «Баатарай соло» (1978), «Аха нютагай домог» (1983 он), «Уулын үндэр үбгэд» (1986), «Түрын түүрээлгэ» (1989) гэһэн согсолборинуудтань ороһон сэтгүүл, сонинуудта толилогдоһон байна.

Ш.Д. Байминов Буряадай арадай поэт, Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Журналистнуудай холбооной гэшүүн.