Манзаров Элбэг

Элбэг Содномович Манзаров 1948 ондо Түнхэнэй аймагай Хойто-Гол нютагта түрөө. Республикын багшанарай училищиин уран зурагай таhаг дүүргээ
.
«Золдоо хатарhан зомгооhон» (1982), «Модоной оройгоор» (1988), «Буян жаргал» (1995), «Наhанай утаhан» (1998) гэhэн шүлэгүүдэй болон баснинуудай номуудые буряад хэлэн дээрэ, «Золдоо хатарhан зомгооhон» гэжэ номоо ород хэлэн дээрэ хэблүүлэнхэй.

Мүнгэшэ дархан Э.С. Манзаров Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Уран зураашадай холбооной гэшүүн, Буряад Уласай габьяата уран зурааша гэhэн нэрэ зэргэтэй.