Базаржапова Галина

Галина Хандуевна Базаржапова (Дашеева) Захааминай аймагай Үлэгшэн hууринда 1952 ондо түрөө. Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай дээдэ һургуули дүүргээд, «Буряад үнэн» сониной редакцида хүдэлхэеэ ороод, таhагые даагшаар, ахамад редакторай орлогшоор, редактораар аша үрэтэйгөөр ажаллаа. Мүнөө «Байгал» сэтгүүлэй редактораар хүдэлнэ.

Шүлэгүүдынь хамтын олон согсолборинуудта оруулагданхай. «Эхын энхэрэл», «Уулзуур», «Дыхание Хангая», «Одото заяа айладхыт» гэжэ номуудай автор.

Г.Х. Базаржапова (Дашеева) Буряадай арадай поэт, Буряадай болон Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ярослав Гашегай нэрэмжэтэ шангай лауреат. Ород Уласай Уран зохёолшодой болон Сурбалжалагшадай холбооной гэшүүн.