Мухраев Андрей

Улаан-Үдэдэ түрэһэн. 1986 ондо Зүүн-Сибириин технологическа институт дүүргээд, Гусиноозёрскын ГРЭС-тэ, Улаан-Үдын 1-дэхи ТЭЦ-тэ ажаллаба. Москвада Максим Горькиин нэрэмжэтэ литературна институдта һураа. 1999 ондо Литературна дээдэ курса дүүргэжэ гараһан. Ородой Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн. Андрей Мухраевай зохёолнууд Ородой, Польшын, Канадын, Монголой сэдхүүлнүүдтэ хэблэгдэһэн байна. «Распятие» гэһэн зүжэгынь Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй буряад драмын театрта табигдаһан юм.

А. Мухраев — «Стихи и рассказы» гэһэн номой, «Запомни жизнь» гэһэн шүлэгүүдэй номой автор. И.К. Кавлашниковай нэрэмжэтэ шангай лауреат. «Сказка старого Хубитэ» гэһэн үгүүлэлынь «Октябрь» сэдхүүлдэ (Москва, 2011) толилогдоо.