Номууд

Все жанры Туужа Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Тоолуур Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Роман Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Домог түүхэ Яряан Таабари Үльгэр онтохон
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Гуталгүй гулабхаа

Автор: Сультимов Доржо

Гуя

Гэдэһэн

Гэмээ мэдэрэлгэ

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Дабһатай далай

Автор: Ошоров Дамнин

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Дальбараанууд

Автор: Ананян В.

Данзанай аляа ааша

Автор: Ошоров Дамнин

Дари хээтэй

Автор: Жанчипов Булад

Дондогой һайндэр

Автор: Цыденов Ким

Доодой хүбүүн

Автор: Намсарайн Хуса

Доргон

Автор: Лыгденов Александр

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Дуунай шэди (согсолбори)

Автор: Цырендоржиев Сергей

Дуунууд

Ехэ удаган абжаа

Автор: Бараадиин Базар

Жалжагы гуталдал

Автор: Ошоров Дамнин

Жан Зиминэй зохёолнуудһаа

Автор: Жан Зимин

Жараахайнууд

Автор: Ошоров Дамнин

Жаргалай мүндэлөөн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма