Номууд

Все жанры Туужа Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Тоолуур Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Жороо үгэ Роман Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Үльгэр онтохон Домог түүхэ Яряан Таабари
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Хүйһэн

Хүл

Хүлеэжэ шадаха хэрэгтэй

Хүн

Хүүгэдэй яряанһаа...

Хюмһан

Хяһуур хүн гарзатадаг

Һайхан һанаатай Живаа

Һанаамгай тарбаган хүн

Һорьмоһон

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Ц-Д.Дондогойн суглуулбариһаа

Автор: Дондогой Цэрэн-Дулма

Шаазгайн хүүгэд

Шандаган

Шоно, бар, хоёр хүлтэй хүймэлдөөн

Шэхэн

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Эгэшэ Алёнушка дүүхэн Иванушка хоёр

Эрдэм һургаал