Алтан тахяа тухай үльгэр

Алтан тахяа тухай үльгэр
Автор: Пушкин А.С.