Ангирай гуниг

Ангирай гуниг
Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог