Базаарай харханууд

Базаарай харханууд
Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог