Номууд

Все жанры Арадай дуун Домог түүхэ Жороо үгэ Зүжэг Оньһон үгэ Роман Таабари Тоолуур Туужа Хошоо үгэ Шүүмжэ, ниитэлэл Юртэмсын гурбан Юрөөл магтаал соло Яряан Үгүүлэлгэ Үльгэр онтохон
... 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Э Ю Я а б г е н о р у х

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Тэрэ холын үе

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Улаан тобшо

Автор: Ошоров Дамнин

Унаһан малгайгаа абангүйгөөр...

Автор: Ошоров Дамнин

Урбаанай уршагта ябадалнууд

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Ута намарай сэсэг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Ута-Жалгада

Автор: Шабаев Николай

Уулын нарһад

Автор: Жанчипов Булад

Үбһэнэй үеын үдэшэнүүд

Автор: Жанчипов Булад

Үгэдөө хүрэхэ

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Үнэшэдэй үхэл

Автор: Намсарайн Хуса

Хабарай уняар

Автор: Жанчипов Булад

Хадааһан

Автор: Ошоров Дамнин

Харгы

Автор: Цыденов Ким

Хармаан хайшаа хоргодооб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хилээмэн

Автор: Номтоев Цогто

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Холын үбэлэй сууряан

Автор: Жанчипов Булад

Холын хүдөөдэ

Автор: Жанчипов Булад

Хониной фермэ дээрэ

Автор: Шойдоков Бадма