Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?
Автор: Бальжинимаев Дондог