Номууд

Все жанры Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Яряан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Юрөөл магтаал соло
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Таабайн гомдол

Автор: Ошоров Дамнин

Таабаринууд

Таабаринуудай суглуулбари

Танигдаагүй эдеэн

Автор: Сультимов Доржо

Тахяа үрэмшөө хоёр

Автор: Шадаев Аполлон

Тахяа, хулгана, хура гурбан

Толгой

Толилогдоогүй зохёолуудһаа. Рассказууд

Автор: Мункуев Даша-Дабаа

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Трактор

Автор: Ошоров Дамнин

Трамвайн шандаган

Автор: Лыгденов Александр

Туламтай шоно

Автор: Дашинимаев Дамба

Тулгын галнууд

Автор: Жанчипов Булад

Туруутай гү, али һабартай гү?

Автор: Ошоров Дамнин

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Түрүүшын саһан

Автор: Чехов А.

Түрэ найр

Түрэл арадуудай түһөө нэгэн

Автор: Бальжинимаев Дондог

Тэнэг шоно

Автор: Шадаев Аполлон

Тэрэ холын үе

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог