Номууд

Все жанры Арадай дуун Домог түүхэ Жороо үгэ Зүжэг Оньһон үгэ Роман Таабари Тоолуур Туужа Хошоо үгэ Шүүмжэ, ниитэлэл Юртэмсын гурбан Юрөөл магтаал соло Яряан Үгүүлэлгэ Үльгэр онтохон
... 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Э Ю Я а б г е н о р у х

Хабарай уняар

Автор: Жанчипов Булад

Хадааһан

Автор: Ошоров Дамнин

Харгы

Автор: Цыденов Ким

Хармаан хайшаа хоргодооб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хилээмэн

Автор: Номтоев Цогто

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Холын үбэлэй сууряан

Автор: Жанчипов Булад

Холын хүдөөдэ

Автор: Жанчипов Булад

Хониной фермэ дээрэ

Автор: Шойдоков Бадма

Хубсаһандаа гамгүй түнтэгэр

Автор: Намсарайн Хуса

Хурган

Автор: Ошоров Дамнин

Хуша

Автор: Лыгденов Александр

Хүрьгэн

Автор: Ошоров Дамнин

Хэлэмни аман соогоо...

Автор: Ошоров Дамнин

Хэн бороо адханаб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэн зэмэтэйб?

Автор: Ошоров Дамнин

Хэнзэ ногоон

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хэниинь гэмтэйб?

Автор: Бадмаева Гэрэлмаа

Хэрэг бутэбэ

Автор: Дон Цэдэнжаб

Хээрэ

Автор: Цыденов Ким