Номууд

Все жанры Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Юрөөл магтаал соло Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Арадай дуун Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Роман Юртэмсын гурбан Таабари Үльгэр онтохон Домог түүхэ Яряан
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Базаарай харханууд

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Брынзын санха

Автор: Дон Цэдэнжаб

Буряад басаган

Автор: Цыдендамбаев Чимид

Бүхэ Сэрэмжэд

Автор: Үржэнэй Шэмэд

Капитанай басаган

Автор: Пушкин Александр

Папансаг

Автор: Цырендоржиев Цэдэб

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Ута намарай сэсэг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Шалхуу Рабданай хөөрөөн

Автор: Батажабай Дашарабдан

Эдиршүүд

Автор: Намсарайн Хуса

Эжын хоёр

Автор: Дамбаев Гарма-Доди