Номууд

Все жанры Хошоо үгэ Туужа Юрөөл магтаал соло Зүжэг Үгүүлэлгэ Тоолуур Арадай дуун Оньһон үгэ Жороо үгэ Роман Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Үльгэр онтохон Домог түүхэ Яряан Таабари
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Базаарай харханууд

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Брынзын санха

Автор: Дон Цэдэнжаб

Буряад басаган

Автор: Цыдендамбаев Чимид

Папансаг

Автор: Цырендоржиев Цэдэб

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Ута намарай сэсэг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Шалхуу Рабданай хөөрөөн

Автор: Батажабай Дашарабдан

Эдиршүүд

Автор: Намсарайн Хуса

Эжын хоёр

Автор: Дамбаев Гарма-Доди