Номууд

Все жанры Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Туужа Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Тоолуур Роман Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Домог түүхэ Яряан Таабари Үльгэр онтохон
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Базаарай харханууд

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Брынзын санха

Автор: Дон Цэдэнжаб

Буряад басаган

Автор: Цыдендамбаев Чимид

Папансаг

Автор: Цырендоржиев Цэдэб

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Ута намарай сэсэг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Шалхуу Рабданай хөөрөөн

Автор: Батажабай Дашарабдан

Эдиршүүд

Автор: Намсарайн Хуса

Эжын хоёр

Автор: Дамбаев Гарма-Доди