Номууд

Все жанры Арадай дуун Домог түүхэ Жороо үгэ Зүжэг Оньһон үгэ Роман Таабари Тоолуур Туужа Хошоо үгэ Шүүмжэ, ниитэлэл Юртэмсын гурбан Юрөөл магтаал соло Яряан Үгүүлэлгэ Үльгэр онтохон
... 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ш Э Ю Я а б г е н о р у х

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Базаарай харханууд

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Брынзын санха

Автор: Дон Цэдэнжаб

Буряад басаган

Автор: Цыдендамбаев Чимид

Папансаг

Автор: Цырендоржиев Цэдэб

Туужа

Автор: Цырендоржиев Сергей

Ута намарай сэсэг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Шалхуу Рабданай хөөрөөн

Автор: Батажабай Дашарабдан

Эдиршүүд

Автор: Намсарайн Хуса

Эжын хоёр

Автор: Дамбаев Гарма-Доди